REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 12.

 

RÉGIÓK TÁVOLRÓL ÉS KÖZELRŐL

 

2005

 

 


TARTALOM

 

 

Előszó

 

Szabó Pál: Régió: „Meghatározott területi egység”

 

Győri Róbert: A történeti régió fogalma

 

Mattányi Zsolt: Táj – kistérség?

 

Kiss János Péter – Lőcsei Hajnalka: A Tiszamente jellegadó kistérségei

 

Szabó Szabolcs: Tengelyek között – a Tápiómente

 

Bottlik Zsolt: Bánát

 

 

 

ELTE REGIONÁLIS FÖLDRAJZI TANSZÉK

MTA-ELTE REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓCSOPORT

Regionális Tudományi Tanulmányok

 

Az ELTE Regionális Földrajzi Tanszék és az MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport kiadványsorozata

 

 

Szerkeszti: Nemes Nagy József

 

1. (1995) Korompai Attila: Regionális stratégiák jövőkutatási megalapozása

2. (1995) Földrajz, regionális tudomány (Tudományelméleti tanulmányok)

3. (1996) Európa: országok, régiók (Oktatási célú adattár)

4. (1999) Helyek, terek, régiók (Tanulmányok)

5. (2001) Helyi fejlődés, intézmények és konfliktusok a magyarországi átmenetben

6. (2001) Geográfia az ezredfordulón

7. (2002) A Regionális Földrajzi Tanszék jubileuma

8. (2003) Kistérségi mozaik (Tanulmányok)

9. (2004) Térségi és települési növekedési pályák Magyarországon

10. (2004) Dusek Tamás: A területi elemzések alapjai

11. (2005) Regionális elemzési módszerek

12. (2005) Régiók távolról és közelről

 

SZERZŐK

 

Bottlik Zsolt PhD egyetemi adjunktus – ELTE Regionális Földrajzi Tanszék

 

Győri Róbert mb. osztályvezető – MTA RKK, Budapest

 

Kiss János Péter tud. segédmunkatárs – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kcs.

 

Lőcsei Hajnalka egyetemi tanársegéd – ELTE Regionális Földrajzi Tanszék

 

Mattányi Zsolt tud. segédmunkatárs - MTA-ELTE Regionális Tudományi Kcs.

 

Szabó Pál egyetemi tanársegéd – ELTE Regionális Földrajzi Tanszék

 

Szabó Szabolcs egyetemi tanársegéd – ELTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék