Név Cím Év Szak Témavezető
Baji Péter A budapesti lakásárak területi egyenlőtlenségeinek vizsgálata napjainkban 2009 földrajz BSc - regionális elemző Izsák Éva
Balogh Ilona Ida A GDP számítás és elemzés fejlesztési irányai - területi vonatkozások 2009 Geográfus, regionális elemzői szakirány Nemes Nagy József
Balogh Judit A hazai bankhálózat fejlődése és területi vonatkozásai 2009 Földrajz tanár Kiss János Péter
Bényei Zsófia Andrea A lovasturizmus jellemzői és területi különbségei Magyarországon 2009 Földrajz - Biológia tanár Szabó Pál
Béres Máté Legkisebb településeink helyzete 2009 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Lőcsei Hajnalka
Berki Márton Mentális és szubjektív térértelmezések, térkategóriák 2009 Geográfus, regionális elemzői szakirány Nemes Nagy József
Borbély Marcell Az agglomerációs közforgalmú közlekedés fejlesztésének lehetőségei Szombathelyen 2009 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Kiss János Péter
Burián István Etnikai konfliktusok Ruandában és Libériában 2009 Földrajz tanár Bottlik Zsolt
Czinkán Norbert Gazdasági tényezők városképző szerepe 2009 földrajz BSc - regionális elemző Czirfusz Márton
Fehér Gergely A leszakadó középvárosaink társadalmi helyzete 2009 Geográfus, regionális elemzői szakirány Lőcsei Hajnalka
Géczi Glória A TMC szolgáltatás, magyarországi megvalósulása és tömegközlekedési alkalmazásának lehetőségei 2009 Geográfus, környezetföldrajzi szakirány Kohán Balázs, Szalkai Gábor
Gruber Kata A hazai textil- és ruházati ipar regionális szempontú elemzése a XIX. század közepétől napjainkig 2009 földrajz BSc - regionális elemző Kiss János Péter
Hakkel Tünde Hasonlóságok és különbségek a kelet-ázsiai országok oktatásában 2009 Földrajz tanár Jeney László
Halász Levente Záhony és térségének fejlesztési lehetőségei 2009 földrajz BSc - terület- és településfejlesztő Lőcsei Hajnalka
Halupa Dániel A kerékpáros közlekedés helyzete és fejlesztési lehetőségei Budapesten 2009 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Szalkai Gábor
Horváth Dénes Péter Észak-Írország területi statisztikai információs rendszere 2009 földrajz BSc - regionális elemző Jakobi Ákos
Kollárné Ott Mariann A Csepel-sziget helyi értékeinek ismertsége a pedagógusok körében 2009 Földrajz tanár Izsák Éva
Miklovicz-Ladányi Melinda Kína népességföldrajzi jellemzői és ennek munkaerőpiaci vonatkozásai 2009 Földrajz tanár Gyuris Ferenc
Nagy Judit Kisebbségi területek Kínában Tibet és Xingjiang példáján 2009 Földrajz tanár Gyuris Ferenc
Pataki Ádám Városias területek terjeszkedésének aspektusai általánosságban és Alpes-Maritimes megyében 2009 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Szalkai Gábor
Pete Márton A balti államok etnikai térszerkezet az ezredfordulón 2009 földrajz BSc - regionális elemző Bottlik Zsolt
Pfening Viola Mária Kiterjesztési lehetőségek a legközelebbi szomszéd analízisben 2009 Geográfus, regionális elemzői szakirány Nemes Nagy József
Szabó Balázs Québec, erősödőben vagy gyengülőben a francia eredetű enklávé 2009 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Szabó Pál
Szabó Diána India urbanizációja 2009 Földrajz tanár Wilhelm Zoltán, Izsák Éva
Szilágyi Dániel A magyar népesség egészségi állapota - a szakirodalmi előzmények tükrében 2009 földrajz BSc - regionális elemző Uzzoli Annamária
Varga Ágnes A gazdasági és társadalmi fejlettség regionális egyenlőtelnségei Indiában 2009 Földrajz - Biológia tanár Jeney László
Virág Benedek Dél-dunántúli operatív program területi értékelése 2009 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány
Zsom Brigitta Az információs társadalom mérése és világméretű egyenlőtlenségei 2009 földrajz BSc - regionális elemző Jakobi Ákos
Asbót András Gábor Az Osztrák-Magyar Monarchia fejlettségi különbségei és kísérlet az államszövetségen belüli kapcsolati mérlegre 2008 Geográfus, regionális elemzői szakirány Győri Róbert
Balogh Attila Belső periféria a Közép-Tiszavidéken 2008 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Lőcsei Hajnalka
Fábián Zsófia Melánia Országos népesedési és gazdasági növekedési pályák Európában 2008 Geográfus, regionális elemzői szakirány Nemes Nagy József
Gyuris Ferenc Regionális egyenlőtlenségek Kínában 2008 Geográfus, regionális elemzői szakirány Nemes Nagy József
Kácser László A kiskereskedelem fejlődése, mai helyzete Magyarországon és Kunszentmiklóson 2008 Földrajz tanár Kiss János Péter
Kenesei Balázs Dánia térszerkezetének és regionális egyenlőtlenségeinek a vizsgálata 2008 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Szabó Pál
Körtélyesi Szabina Az idősek szociális ellátása Magyarországon, különös tekintettel az intézményi ellátás területi különbségeire 2008 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Kiss János Péter
Kőszegi Margit Bulgária kissebségeinek helyzete az ezredfordulón 2008 Földrajz tanár Bottlik Zsolt
Kupás Andor A kettéosztottság társadalmi-gazdasági hatásai Ciprusra 2008 Földrajz tanár Jeney László
Mészáros Bence Terület autokorreláció Magyarország példáján 2008 Geográfus, regionális elemzői szakirány Nemes Nagy József
Miksó Dávid Természeti alapú társadalmi konfliktus és a régióvá válás lehetősége Szigetközben 2008 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Németh Nándor - Szabó Pál
Nemes-Nagy Anna Ember és környezet viszonya: a földrajzi determinizmus kérdése 2008 Geográfus, regionális elemzői szakirány Győri Róbert
Oszter Vilmos A légitársaságok térbeli stratégiái - különös tekintettel a "low cost" - fapados társaságok területi hatásaira 2008 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József - Szalkai Gábor
Partl Alexandra Petra dr Nemzetközi hazautalások a világban, különös tekintettel Latin-Amerikára 2008 Geográfus, regionális elemzői szakirány Rédei Mária
Pásztor Gergely A Koreai Köztársaság regionális egyenlőtlenségei 2008 Geográfus, regionális elemzői szakirány Probáld Ferenc
Takács Szilvia A tengertől való távolság és a fejlettség empirikus összefüggései 2008 Geográfus, regionális elemzői szakirány Szabó Pál
Tókos Tímea Bihar megye vallási térszerkezete a XX. században 2008 Földrajz tanár Bottlik Zsolt
Tóth Beáta Az oktatás fejlettségének különbségei Indiában 2008 Földrajz-környezettan tanár Jeney László
Balogh Nóra A bankszektor területi képe Magyarországon és Budapest bankhálózatának területi szempontú értékelése 2007 Geográfus, regionális elemzői szakirány Szabó Pál
Béki Zsuzsa A turizmus centrumai Komárom-Esztergom megyében: Esztergom, Komárom és Tata 2007 Földrajz tanár Szabó Pál
Bese Gergő Péter A Római Katolikus Egyház a vallásföldrajz tükrében 2007 Földrajz tanár Nikitscher Péter
Czapári Bernadett Visszatérő migráció az ezredfordulón 2007 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Rédei Mária
Czirfusz Márton Regionális gazdaságszerkezeti egyenlőtlenségek 2007 Geográfus, regionális elemzői szakirány Nemes Nagy József
Dallos Katalin Tanulási célú migráció földrajza 2007 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Rédei Mária
Erőss Ágnes Montenegro népességföldrajzi jellemzése 2007 Földrajz tanár Bottlik Zsolt
Fülöp Tamás Ázsiai metropoliszok: struktúrák, fejlődési pályák 2007 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Guti András Területi fejlettségi különbségek Szerbiában 2007 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Bottlik Zsolt
Horváth Bálint A létező szocializmus a mai világban 2007 Földrajz tanár Lőcsei Hajnalka
Horváth Eszter Térszerkezet-típusok a világ országaiban 2007 Geográfus, regionális elemzői szakirány Nemes Nagy József
Imrei Orsolya Társadalmi és gazdasági átalakulás az észak-európai országokban 2007 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Kaltenecker Péter Éhezés a fejlődő országokban 2007 Földrajz tanár Lőcsei Hajnalka
Kocsis Gergely A kubai társadalom képzettségi szintjének megváltozása a Castro-rendszerben 2007 Földrajz tanár Jeney László
Kovács Ágnes Zsófia Ukrajna nemzetiségi összetétele és annak regionális sajátosságai 2007 Földrajz tanár Jeney László
Kovács Fruzsina Szegények a gazdag országokban 2007 Geográfus, regionális elemzői szakirány Nemes Nagy József
Körtvélyessy Csaba Fejlettségi átrendeződés a világban 1985 és 2005 között 2007 Földrajz tanár Nemes Nagy József
Kunszeri Anna Dinamikus perem vagy külső periféria - Románia és Bulgária Fekete-tengeri régiói 2007 Geográfus, regionális elemzői szakirány Bottlik Zsolt
Mátyus Melinda Hasonlóságok és különbségek a Száhel-övezet országainak társadalmi, gazdasági helyzetében 2007 Földrajz tanár Jeney László
Németh Gábor Tamás Marokkó "hídszerepe": egy ország Európa és Afrika határán 2007 Földrajz tanár Jeney László
Ökrös Veronika A dél-alföldi innovációs Phare program eredményei, hatása a régió gazdaságára 2007 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Kiss János Péter
Schindler András Nqagy-Britannia energiaipara a 18. sz. századtól napjainkig és az energiatermelés jövőbeli lehetőségei 2007 Földrajz tanár Szabó Pál
Schuszter Gergely A politikai megosztottság területi képe és okai 2007 Földrajz tanár Lőcsei Hajnalka
Steierlein László A portugál nyelvű országok migrációja 2007 Földrajz tanár Rédei Mária
Szabó Katalin Júlia A nemzetiségek közötti társadalmi-gazdasági különbségek vizsgálata Macedóniában 2007 Matematika-Földrajz tanár Bottlik Zsolt
Szőnyi Attila Bosznia-Hercegovina demográfiai helyzete az átmenet éveiben 2007 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Bottlik Zsolt
Varga Attila Magyarország innovativitása az Európai Unióhoz viszonyítva 2007 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Rédei Mária
Varga Tünde Az egészségügyi ellátórendszer területi jellemzői a Köuép-Magyarországi Régióban 2007 Földrajz tanár Uzzoli Annamária
Balla Tímea Kanadai migráció 2006 Földrajz tanár Rédei Mária
Balogh Nóra Az Alpok egysége és tagoltsága 2006 Földrajz tanár Szabó Pál
Bócsi Ildikó Csepel-szigetgazdasági, társadalmi jellemzői a rendszerváltozás után 2006 Földrajz tanár Szabó Pál
Buttinger Dániel Budapest hatása Érd társadalmára 2006 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Izsák Éva
Csizmár Orsolya Munkaerőpiac Európában 2006 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Gallatz Klára A III. kerület történeti ökológiája, kitekintéssel a jelen folyamataira 2006 Földrajz - Matematika tanár szak Izsák Éva
Gelencsér László A budapesti tömegközlekedési hálózat szerkezete 2006 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Kiss János Péter
Gőzse Attila Szerkezeti és területi átrendeződések a rendszerváltás után a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet kereskedelmi szálláshelyein 2006 Földrajz - Történelem tanár Jeney László
Illés Éva Az új kommunikációs eszközök hatása a társadalomföldrajzban 2006 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Jakobi Ákos
Jablonszky György Munkaerőpiac és tömegközlekedési elérhetőség 2006 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Kiss János Péter
Juhász Erna Érd városi funkciói és helyzete a budapesti agglomerációban 2006 Földrajz tanár Kiss János Péter
Kiss Mónika Győr város infrastruktúrája 2006 Földrajz tanár Jakobi Ákos
Lakó Ádám A hazai regionális repülőterek fejlődési lehetőségei 2006 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Kiss János Péter
Maticsek Olga A népességnövekedés regionális különbségei a közép-amerikai földhíd-országokban 2006 Földrajz tanár Jeney László
Mihály István László Idegenforgalom Írországban a harmadik évezred küszöbén 2006 Földrajz tanár Szabó Pál
Mihály Zsombor Közlekedés és ingázás a Közép-Magyarországi Régióban 2006 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Kiss János Péter
Mihály Zsombor Ingázás és közlekedés a Közép-Magyarországi Régióban 2006 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Kiss János Péter
Molnár Kata Orsolya Regionális különbségek a XXI. Század eleji Kínában 2006 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány, Földrajz tanár Jakobi Ákos
Pál Ferenc Megújuló energiaforrások használatának lehetőségei Magyarországon 2006 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Izsák Éva
Pál László Sokféleség és egység: az arab világ társadalomföldrajzi elemzése 2006 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Izsák Éva
Sapszon János Kulturális sokszínűség a vidéki Angliában 2006 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Rédei Mária
Sigmund Tamás A Bánát etnikai és felekezeti térszerkezete a 20. században 2006 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Bottlik Zsolt
Szél Gergely Városi és rurális terek az Amerikai Egyesült Államokban 2006 Földrajz tanár Izsák Éva
Szokoly Virág A harmadik világ segélyezése 2006 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Rédei Mária
Tallián Imre Hasonlóságok és különbségek Bolívia, Kolumbia és Chile gazdasági térszerkezetében 2006 Földrajz - Történelem tanár Szabó Pál
Talpas Krisztián A magyar felsőoktatás változásainak vizsgálata 1990-2004 között 2006 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes-Nagy József
Telbisz Erzsébet A képzés és képzettség magyarországi térszerkezetének jellemzése számítástechnikai módszerekkel 2006 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Jakobi Ákos
Tóth József Fejér megye ipari fejlődése és hatása a népesedési folyamatokra 2006 Földrajz tanár Kiss János Péter
Vágó János A futball térbeli jellemzői és ennek gazdasági-társadalmi háttere 2006 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Jeney László
Vajda Lóránt Infrastruktúra és gazdasági fejlettség - a hazai kistérségek 2006 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes-Nagy József
Werner Zoltán Az Észak-Magyarországi Régió fejlődése a rendszerváltozás után 2006 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Lőcsei Hajnalka
Zavacsán György Vác és térsége környezeti állapota 2006 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Izsák Éva
Zóka Dániel A magyarországi kisvárosok 2006 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Balogh Zoltán Irányváltás és útkeresés. Kérdőjelek Mexikó világgazdasági orientációjában 2005 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Jeney László
Bíró Barbara A turizmus, mint sikerágazat a reformálódó kubai gazdaságban 2005 Földrajz tanár Jeney László
Demeter Endre A diszkriminancia-analízis módszere és alkalmazása a területi elemzésekben 2005 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Jakobi Ákos
Eördögh Péter József Afrika helyzete az ezredfordulón különös tekintettel annak politikai földrajzára 2005 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Izsák Éva
Fodor Illés A keskenynyomközű vasutak közlekedésföldrajzi jelentősége Magyarországon 2005 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Szabó Pál
Fülöp Réka-Hajnalka A térinformatikai technikák társadalomföldrajzi alkalmazásai 2005 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Jakobi Ákos
Fülöp Zoltán A visegrádi országokat érintő nemzetközi migráció a rendszerváltás körüli években 2005 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Rédei Mária
Gyarmati Krisztina Az Ír-sziget társadalmi-gazdasági megosztottsága 2005 Földrajz tanár Szabó Pál
Károlyi Eszter A társadalmi fejlettség regionális különbségei Brazíliában 2005 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Szabó Pál
Kiss Balázs Demográfiai folyamatok és azok regionális különbségei az ezredforduló egyesült Németországában 2005 Biológia - Földrajz tanár Szabó Pál
Kiss Gabriella Mónika A hazai foglalkoztatottság jelen társadalmi tendenciái és területi egyenlőtlenségei 2005 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány, Földrajz tanár Rédei Mária
Nagy Endre A Közel-Kelet geopolitikai elemzése az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió szerepvállalásának fényében 2005 Földrajz tanár Izsák Éva
Novák Gergely A Dél-afrikai Köztársaság migrációja 2005 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Rédei Mária
Orosz Mátyás Spanyolország regionális fejlettségi különbségeinek alakulása az európai uniós csatlakozás óta - különös tekintettel a munkaerőpiaci helyzetre 2005 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Jeney László
Pásztor Endre Észak-Karélia erősödő szerepe a finn-orosz határszakaszon 2005 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Rédei Mária
Piláth Károly Az információs társadalom területi jellegzetességei Magyarországon 2005 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Jakobi Ákos
Szabó Csaba László Budapest, mint stratégiai földrajzi hely a nemzetközi vállalatok üzletpolitikájában 2005 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Tauber Orsolya Vác város társadalmi-gazdasági változása napjainkban 2005 Földrajz tanár Jeney László
Terek Levente Mexikói urbanizáció 2005 Földrajz - Történelem tanár Jeney László
Tiner Klára A Balaton-parti városok idegenforgalmi szempontú összehasonlító vizsgálata 2005 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány, Földrajz tanár Michalkó Gábor
Bugyi Ilona Az Amerikai Egyesült Államok és Mexikó határzónájának földrajzi elemzése 2004 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Bernek Ágnes
Dancs Gábor Indonézia gazdaságának változásai az 1990-es évek óta, különös tekintettel a külföldi működőtőke-befektetésekre 2004 Földrajz tanár Bernek Ágnes
Denkinger Ádám A kereskedelmi szálláshelyek területi sajátosságai Magyarországon 2004 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Jakobi Ákos
Ferenczi Judit Veszprém megye a Bakony két oldalán 2004 Földrajz tanár Győri Róbert
Gerencsér Árpád Ukrajna geopolitikai dilemmái 2004 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Izsák Éva
Hegyesi Krisztina A Földközi-tenger szigetvilágának regionális társadalomföldrajza 2004 Földrajz tanár Szabó Pál
Horváth Balázs Indikátorok a területi tervezés gyakorlatában 2004 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Salamin Géza
Ihász Bernadett Regionális különbségek Hollandiában 2004 Földrajz tanár Szabó Pál
Kiss Kornélia Az 1949-89 közötti magyarországi gimnáziumi földrajzoktatás vizsgálata a földrajztankönyvek tükrében 2004 Földrajz tanár Probáld Ferenc
Kusztor Adél Vallásföldrajzi változások Magyarországon, 1941-2001 2004 Földrajz tanár Nemes Nagy József
Lieszkovszky József Helyi közforgalmú közlekedés hazánk vidéki városaiban 2004 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Mácsadi László Sopron gazdasági fejlődése a rendszerváltás után 2004 Földrajz tanár Nemes Nagy József
Makkos Dalma Törökök az Európai Unión kívül és belül 2004 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány, Földrajz tanár Bernek Ágnes
Németh Ágnes Brüsszel és Budapest szerepkörei: hasonlóságok és különbségek 2004 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány, Földrajz tanár Nemes Nagy József
Ontko Ferdinánd A kettévágott Bodrogköz - a határ magyar és szlovák 2004 Földrajz tanár Nemes Nagy József
Pirka Mátyás A városi cím, a térségi szerepkör és a közösségfejlesztés kérdései Nagybajomban 2004 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Izsák Éva
Porga Eszter A balti-tengeri régió - avagy úton az egység felé? 2004 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Bernek Ágnes
Rogozonszki Krisztina Horvátország és Szlovénia külgazdasága 2004 Földrajz tanár Probáld Ferenc
Sütő Attila A turizmus regionális tervezése és fejlesztése Magyarországon 2004 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Salamin Géza
Szikora Melinda A közigazgatási területfelosztás jellemzői Nógrád megyében 2004 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Szabó Pál
Tagai Gergely Magyarország a virtuális térben 2004 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Jakobi Ákos
Tibor Mirjána Horvátország turizmusa 2004 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Rédei Mária
Zakar Lilla Cegléd és kistérsége a budapesti agglomeráció peremén 2004 Földrajz tanár Győri Róbert
Balogh Tamás Az iskolázottság területi egyenlőtlenségeinek alakulása Magyarországon 1920 és 2001 között 2003 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány, Földrajz tanár Nemes Nagy József
Benkó Bernadett Területi egyenlőtlenségek a lakosság jövedelmeiben az 1990-es években Magyarországon 2003 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Czikó Krisztina Népességi és gazdasági súlypontok Európa országaiban 2003 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Csorba György Törökország népességföldrajza 2003 Földrajz tanár Szegedi Nándor
Demény Krisztina A felsőfokú végzettségűek helyzete Magyarországon az 1990-es években 2003 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány, Földrajz tanár Rédei Mária
Hegedűs Gábor Centrum - periféria relációk a világon és Európában 2003 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Horváth Gyöngyvér Lakáspiaci folyamatok Magyarországon a kilencvenes évektől napjainkig 2003 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Horváth Tamás A társadalomföldrajz tanításának módszerei a középiskolában 2003 Földrajz tanár Bernek Ágnes
Írás Krisztina Változások India Mezőgazdaságában 2003 Földrajz tanár Szegedi Nándor
Karkó Zoltán Az autópályák gazdaságfejlesztő hatásai és az M5 Pest megyei szakaszának konkrét vizsgálata 2003 Földrajz tanár Rédei Mária
Kasza Sándor A 200 legnagyobb magyarországi vállalat térbeli szerveződése 2003 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Bernek Ágnes
Kovács Gergely A társadalmi - gazdasági fejlettség regionális eltérései Chilében 2003 Földrajz tanár Bernek Ágnes
Leél-Össy Sándor Háromszék földrajzi összefoglalása 2003 Földrajz tanár Szegedi Nándor
Légmán Ágnes regionális fejlettségi különbségek Portugáliában 2003 Földrajz tanár Szabó Pál
Marosi István Regionális fejlettségbeli különbségek Indiában 2003 Földrajz tanár Bernek Ágnes
Nikitscher Péter Adalékok a magyarországi egyházak vallásföldrajzi vizsgálatához 2003 Földrajz tanár Izsák Éva
Reszler Tamás A területi fejlettségbeli különbségek változása Mexikóban az első civilizációktól napjainkig 2003 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Bernek Ágnes
Simon Katalin Budapest városszerkezete és az ingatlanárak összefüggései a városökológiai modellek tükrében 2003 Földrajz tanár Probáld Ferenc
Stausz Tamás A dunaújvárosi kistérség oktatása az ezredfordulón 2003 Földrajz tanár Szabó Pál
Strömpl Péter A társadalmi és a gazdasági kohézió kérdései az Európai Unióban 2003 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Bernek Ágnes
Szekeres Ildikó Algéria társadalmi-gazdasági fejlődése a függetlenségtől napjainkig 2003 Földrajz tanár Szegedi Nándor
Szigeti Ferenc Albert A rákosi rétek (Felsőrákos) mint autonóm kisrégió 2003 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány, Földrajz tanár Izsák Éva
Tendli Krisztina A Balaton régió társadalmi-gazdasági tagoltsága a rendszerváltozás után 2003 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Thier Johanna Globalizáció és/vagy nemzetállam? 2003 Földrajz tanár Izsák Éva
Varga Bendegúz A magyar feldolgozóipar szervezetrendszerének területi szempontú elemzése 2003 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány, Földrajz tanár Nemes Nagy József
Veszeli Balázs Kína szerepe a XXI. Század világgazdaságában 2003 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Bernek Ágnes
Baltigh Petra A Fülöp-szigetek regionális különbségei 2002 Földrajz tanár Bernek Ágnes
Bernhardt Ákos Indonézia, Malajzia és Szingapúr komplex földrajzi elemzése 2002 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Bernek Ágnes
Diósi Katalin A MÁV elővárosi vasútvonalainak fejlesztési kérdései 2002 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Rédei Mária
Ginter Gábor A kultúra földrajzi képe Magyarországon 2002 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Hajagos-Tóth Zsóka Múlt - döntési szabadság - fejlődési lehetőségek (az 1990-es évek községalakításai) 2002 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Agg Zoltán
Kaplár F. Krisztina Ausztrália népességének alakulása a nemzetközi migrációs folyamatok tükrében 2002 Földrajz tanár Rédei Mária
Kisida András Etnikai térszerkezet és területi fejlettség a XX. század elején Erdélyben 2002 Földrajz tanár Nemes Nagy József
Körmendi Éva Mexikó regionális különbségei 2002 Földrajz tanár Bernek Ágnes
Lengyel György Fejezetek japán népesség- és településföldrajzából 2002 Földrajz tanár Szegedi Nándor
Lőcsei Hajnalka Centrum-periféria relációk a hazai kistérségekben 2002 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Németh Zsófia Centrumok és perifériák Magyarországon 2002 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Osváth Tamás László A tercier szektor területi tagozódása és új szereplői 2002 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Szomráki Róbert Területi fejlődés és a transznacionális vállalatok - az ír stratégia 2002 Földrajz tanár Bernek Ágnes
Tandory Gábor Regionális különbségek Finnországban 2002 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány, Földrajz tanár Probáld Ferenc
Thomka István Kalifornia szerepe az Egyesült Államok gazdaságában 2002 Földrajz tanár Bernek Ágnes
Virág Álmos Észak-Írország, a megosztott tartomány 2002 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Szegedi Nándor
Andor Katalin Regionális fejlettségi különbségek Kanadában: a Dél-Észak/ Nyugat-Kelet probléma 2001 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Aradi Péter Délkelet-Anglia komplex jellemzése 2001 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Szegedi Nándor
Béres Sarolta A dombóvári kistérség (avagy Dombóvár-Gunarasfürdő mint a kistérségfejlődés záloga) 2001 szociológia Nemes Nagy József
Egyed Orsolya A külföldi tőke és a befektetői motiváció Magyarországon 2001 Földrajz tanár Rédei Mária
Gajáry Gábor Magyarország az információs társadalomban 2001 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány, Földrajz tanár Rédei Mária
Hajdú Judit Kell-e nekünk "vidékfejlesztés"? 2001 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány, Földrajz tanár Nemes Nagy József, Kurtán Lajos
Hakszer Richárd A magyar-szlovák Duna-szakasz térségének gazdasági és társadalmi analízis 2001 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Halmi Gábor Franciaország regionális különbségei a főbb társadalmi és gazdasági mutatószámok tükrében 2001 Földrajz tanár Szegedi Nándor
Horváth Csilla Az M0 keleti szektor kialakításának vizsgálata 2001 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Rédei Mária
Hugyecz Nikolett Salgótarján és Balassagyarmat várospár elágazó növekedési pályájának ismertetése 2001 Geográfus Rédei Mária
Karsai Dávid A Nyugat-Dunántúli régió gazdasági folyamatai az ezredfordulón 2001 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Kiss Beáta Székesfehérvár és Veszprém eltérő fejlődési pályája a XX. században 2001 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Kiss Csaba A 200 legnagyobb magyar vállalkozás földrajzi vizsgálata 2001 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Kiss Mónika A fejlődő országok társadalomföldrajzi problémái a globalizáció korában 2001 Földrajz tanár Bernek Ágnes
Kövér László A regionális fejlődés néhány sajátossága Törökországban 2001 Földrajz tanár Probáld Ferenc
Matits Dóra A magasan képzett magyar munkaerő helyzetének változása 2001 Földrajz tanár Rédei Mária
Pajrok Andrea Drávaszög múltja, jelene 2001 Rédei Mária
Szakács Viktória Megszokni, átszokni vagy megszökni? - avagy érdemes-e Százhalombattán élni? 2001 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány, Földrajz tanár Izsák Éva
Széteczné Herczeg Orsolya Törökország népességének általános vonásai, különös tekintettel a Köztársaság időszakára 2001 Szegedi Nándor
Bakó Levente Vác turisztikai fejlesztésének perspektívái az ezredfordulón 2000 Földrajz tanár Rédei Mária
Batki Zsolt A multimédia és az Internet szerepe és lehetőségei a földrajzoktatásban 2000 Földrajz tanár Bernek Ágnes
Buskó Tibor Centrum-periféria relációk átstrukturálódása Rákosmente és a főváros között (1872-1990) avagy egy integrációs folyamat tanulságai 2000 Földrajz tanár Izsák Éva
Getta-Giuriato Zafir A légiközlekedés szerepe a globális világgazdaság kialakulásában 2000 Földrajz tanár Bernek Ágnes
Hajek Dóra A polarizált megye. Területi különbségek és fejlesztési elképzelések Fejér megyében 2000 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Juhász Krisztina A német nagyvállalatok tevékenységének térbeli szerveződése 2000 Földrajz tanár Bernek Ágnes
Kenyeres Gyöngyvér Az Európai Unió keleti kibővítésének gazdasági, társadalmi kérdőjelei 2000 Földrajz tanár Bernek Ágnes
Kiss-Csapó Gergely Ladakh. Egy átalakulóban lévő falusi társadalom 2000 Földrajz tanár Szegedi Nándor
Kürtösi Izabella Helyzetkép a budapesti agglomeráció közlekedéséről, aktuális kérdéseiről 2000 Földrajz tanár Izsák Éva
Mányik Krisztina A bevándorlás társadalmi-gazdasági következményei az Egyesült Államokban az 1990-es években 2000 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Miklós Mária A magyar városhálózat átalakulása, különös tekintettel az 1990-es évek városaira  2000 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Németh Nándor Fejlődési tengelyek az új hazai térszerkezetben 2000 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Németh Sarolta Az információ forradalma és hatása a területi egyenlőtlenségre 2000 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány, Földrajz tanár Rédei Mária
Orbán Mónika A szocializmus hatása a kelet-közép-európai városfejlődésre 2000 Földrajz tanár Izsák Éva
Petrik András Budapest moziföldrajza 2000 Földrajz tanár Izsák Éva
Putnoky Réka Gazdasági és regionális változások Észtországban különös tekintettel az utóbbi 10 évre 2000 Földrajz tanár Nemes Nagy József
Salamin Géza Földrajzi megközelítés a marketingben. Az értékesítés földrajza 2000 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Schottner Krisztina Az Amerikai Egyesült Államok működőtőke-beruházásainak térbeli szerveződése 2000 Földrajz tanár Bernek Ágnes
Szalkai Gábor Regionális folyamatok Ausztriában 2000 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Tóth Kornél Közép-Magyarország stagnáló kistérségeinek társadalmi-gazdasági jellemzése 2000 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Váradi György Régiók Magyarországon 2000 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Veres László Péter Élet a digitális korban 2000 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Rédei Mária
Ambrus Tamás A sport földrajzi dimenziói 1999 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány, Földrajz tanár Nemes Nagy József
Bognár Mihály Területfejlesztési programozás, programozási dokumentumok: elmélet és gyakorlat 1999 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Bóka Zsuzsanna India mezőgazdasága 1999 Földrajz tanár Szegedi Nándor
Csapkó Krisztina Demográfiai robbanás Indiában 1999 Földrajz tanár Szegedi Nándor
Dolovai László A világ személygépkocsi-gyártásának és kereskedelmének térbeli szerveződése 1989 és 1996 között 1999 Földrajz tanár Bernek Ágnes
Győri Erzsébet London, egy nagyváros fejlődése. Településfejlesztési elképzelések Londonban 1999 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány, Földrajz tanár Szegedi Nándor
Győri Róbert Térszerkezeti változások a polgárosodó Kisalföldön 1999 Földrajz - Történelem tanár Beluszky Pál
Horváth Zoltán A japán gazdaságfejlesztési politika és ennek hatása a térszerkezet változására 1999 Földrajz tanár Sárfalvi Béla
Jakobi Ákos Kistérségi jövedelembecslés 1999 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Jámbor Noémi A lovasturizmus földrajzi vizsgálata Magyarországon 1999 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Jenei Balázs A területfejlesztés információs rendszere 1999 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Jeney László A Gödöllői kistérség társadalomföldrajzi jellemzése 1999 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány, Földrajz tanár Szegedi Nándor
Karlik Csilla Térbeli terjedési folyamatok a kilencvenes években Magyarországon 1999 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány, Földrajz tanár Nemes Nagy József
Kis Valéria Külföldi működőtőke - befektetések Magyarországon 1999 Földrajz tanár Bernek Ágnes
Kovács Ervin Regionális különbségek Szlovákiában 1999 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Kovács Kis Viktória A külföldi tőkeáramlás hatása Oroszország gazdasági térszerkezetére 1999 Földrajz tanár Bernek Ágnes
Kovács Tímea Törökszentmiklós a külföldi tőke tükrében, az átmenet gazdaságában 1999 Földrajz tanár Izsák Éva
Lang Zsuzsanna A teleházak és a vidékfejlesztés kapcsolódási lehetőségei Magyarországon  1999 Földrajz tanár Bernek Ágnes
Mosoni Dóra A budapesti agglomeráció, mint a Központi régió szíve 1999 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány, Földrajz tanár Rédei Mária
Polgár Tamás Nílus és Egyiptom. Egyiptom mezőgazdasága 1999 Földrajz tanár Szegedi Nándor
Székely-Molnár Ákos Regionális fejlettségi különbségek Lengyelországban 1999 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Uzzoli Annamária A társadalmi környezet és a népesség egészségi állapota közti összefüggések Józsefvárosban 1999 Földrajz tanár Izsák Éva
Valkó Dávid Kistérségi és települési szintű fejlettségi különbségek elemzése Pest megyében 1999 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány, Földrajz tanár Rédei Mária
Ács Gábor "Lélegezzünk kevesebbet" 1998 Földrajz tanár Probáld Ferenc
Bakos Tamás Az egészségügyi állapot általános és területi helyzete Magyarországon 1998 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Balla Attila Térségi hatáselemzés a szentkirályszabadjai repülőtér jövőbeni hasznosításához 1998 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány, Földrajz tanár Nemes Nagy József
Fehér Béla A zöld sziget népe, avagy népei? Az Ír-sziget társadalmi, gazdasági, politikai kettéosztottsága, regionális különbségei 1998 Földrajz tanár Nemes Nagy József
Jusztin Valéria Kognitív térképek 1998 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Kiss Attila Budapest ingavándorforgalmának térbeli szerkezete 1998 Biológia - Földrajz tanár Sárfalvi Béla
Korbács Katalin Szabolcs-Szatmár-Bereg megye társadalomföldrajzi képének változásai a XX. Században 1998 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány, Földrajz tanár Nemes Nagy József
Kulcsár Gábor A gravitációs és potenciálmodell társadalomföldrajzi alkalmazásai 1998 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Lazányi János Az 1990-es, az 1994-es és az 1998-as országgyűlési képviselő-választások politikai földrajzi elemzése 1998 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Nagy András A társadalom területi különbségei Budapest agglomerációs övezetében 1998 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Probáld Ferenc
Nagy Attila Az indiai szubkontinens és Kína összehasonlító népességföldrajzi elemzése 1998 Földrajz tanár Probáld Ferenc
Nemcsók Melinda Vidéki nagyvárosaink fejlődési pályája 1998 Földrajz - Történelem tanár Nemes Nagy József
Páhy Anna Az egyházak területi szempontú elemzése az ezredvégi Magyarországon 1998 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Rausz Attila A helyi adók területi-települési egyenlőtlenségei (1991-1996) 1998 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Sümeghy Zoltán A térinformatika alkalmazási lehetősége az etnikai földrajzban. A mai Nyugat-Szlovákia területének etnikai térszerkezetében bekövetkezett főbb változások vizsgálata 1998 Földrajz tanár Nemes Nagy József
Szabó Gyöngyi Soroksár funkcionális térszerkezete 1998 Földrajz tanár Sárfalvi Béla
Szabó Pál A magyar városok a napi ingázás tükrében 1998 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány, Földrajz tanár Nemes Nagy József
Takács Laura A vagyon elleni bűnözés területi szerkezete Magyarországon  1998 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány Nemes Nagy József
Takács Mária Budaörs funkcionális térszerkezetének vizsgálata  1998 Földrajz tanár Nemes Nagy József
Tóth Éva A tanyák átalakulása az urbanizálódó Kecskeméten 1960 és 1990 között 1998 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány, Földrajz tanár Csatári Bálint
Balázs Gábor A jugoszláv háború, s ennek történelmi és földrajzi háttere 1997 Földrajz - Történelem tanár Hajdú-Moharos József
Batki Katalin A CEFTA-országok külkereskedelmének alakulása a nyolcvanas évektől napjainkig 1997 Földrajz - Történelem tanár Bernek Ágnes
Doholúczky Magdolna Nagy-Britannia gazdasági fejlődése, különös tekintettel a II. világháború utáni időszakra 1997 Földrajz tanár Szegedi Nándor
Erdei Beatrix A Kárpát-Pannon térség városhálózata 1997 Földrajz tanár Hajdú-Moharos József
Hlotyák Judit Adalékok Spanyolország idegenforgalmához 1997 Földrajz tanár Berényi István
Lóhn Anita Kína. A nyitási politika regionális vonatkozásai 1997 Földrajz tanár Probáld Ferenc
Mészáros Imre Teleki Pál földrajzi gondolatai Európáról 1997 Földrajz tanár Probáld Ferenc
Paál András A XI. kerület - perifériából városkapu 1997 Földrajz tanár Berényi István
Török Zoltán Gyarmat, vagy Kánaán, avagy a magyar vidék helyzete a Közép-Tiszavidék példáján 1997 Földrajz tanár Berényi István
Váradi Krisztina A multinacionális vállalatok tevékenységének hatása a globális világgazdaság és a globális kultúra kialakulására 1997 Földrajz tanár Bernek Ágnes
Varga Gábor Vas megye közlekedése és közlekedési infrastruktúrája 1997 Földrajz tanár Polinszky Márta
Babidorics Márta Sátoraljaújhely népesedési és infrastrukturális helyzetének alakulása 1996 Biológia - Földrajz tanár Sárfalvi Béla
Horváth László Az infrastrukturális ellátottságot befolyásoló társadalmi és településfekvési tényezők elemzése Veszprém megyében 1996 szociológia Horváth László
Lengyel Dóra Nyugat-Nógrád társadalmi, gazdasági jellemzése. A rétsági és a balassagyarmati kistérség 1996 Biológia - Földrajz tanár Nemes Nagy József
Németh László Periféria a centrumban. A Börzsöny-vidék gazdaság- és társadalomföldrajzi elemzése 1996 Földrajz tanár Nemes Nagy József
PukliI Péter Az európai felsőoktatás földrajzi alapvonásai 1996 Biológia - Földrajz tanár Probáld Ferenc
Szende Gabriella A gazdasági integráció lehetőségei Latin Amerikában 11 ország vizsgálata alapján  1996 Geográfus, terület- és településfejlesztő szakirány, Földrajz tanár Sárfalvi Béla
Budai Attila Dél-Amerika változó világgazdasági szerepe 1995 Földrajz tanár Szegedi Nándor
Dudás Attila Erzsébetváros szociális állapotleírása és a lakásprivatizáció lehetséges következményei 1995 Földrajz tanár Polinszky Márta
Kádárné Szalay Eszter A túlnépesedés és a mezőgazdaság problematikája az Indiai Köztársaságban 1995 Földrajz tanár Szegedi Nándor
Kereszty Péter A NAT tervezethez adaptált helyi tantervi változat az alsó középfokú szakasz 7-8 évfolyamára 1995 Földrajz tanár Probáld Ferenc
Stipits István Az Esztergomi Főegyházmegye vallásföldrajzi vizsgálata 1995 Földrajz tanár Sárfalvi Béla
Szabó Judit Területi egyenlőtlenségek Magyarországon a Cserehát példáján 1995 Biológia - Földrajz tanár Nemes Nagy József
Vető Eszter Globális modellek és egy kialakuló új értékrend 1995 Földrajz tanár Nemes Nagy József
Andor György András Táj és kultúra 1994 Földrajz tanár Sárfalvi Béla
Fazekas László Környezet, életmód, életminőség összefüggései 1994 Földrajz tanár Probáld Ferenc
Husz Enikő J. Magyarország külkereskedelmi irányultságának változása 1960-tól napjainkig 1994 Földrajz tanár Szegedi Nándor
Keresztyén József Veszprém város funkcionális térszerkezetének vizsgálata 1994 Földrajz tanár Sárfalvi Béla
Ali Csaba Földrajzi munkamegosztás Európa autóiparában 1993 Sárfalvi Béla
Béres Júlia Dél-Amerika gazdasági fejlődése 1970-től napjainkig, különös tekintettel az adósság válságra 1993 Biológia - Földrajz tanár Sárfalvi Béla
Duruc Klára Az arab kőolaj szerepe a világgazdaságban 1993 Biológia - Földrajz tanár Bernek Ágnes
Imre Ferenc A földrajz és a politika kapcsolata Ratzelnél 1993 Földrajz tanár
Koblencz Attila Norvégia kőolaj- és földgázbányászata 1993 Földrajz tanár
Márki Sándor Mezőtúr és tanyavilága 1993
Györök Andrea Izrael lakosságának alakulása az államapítástól napjainkig 1990 Biológia - Földrajz tanár Probáld Ferenc
Somogyi Ildikó A világgazdaság térszerkezeti képe a külkereskedelmi adatok tükrében 1990 Biológia - Földrajz tanár
Hunya Gábor Napi ingázás Magyarországon, különös tekintettel az ipari ingázókra  Geográfus Sárfalvi Béla