ELTE TTK FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KÖZPONT
TÁRSADALOM- és GAZDASÁGFÖLDRAJZI
TANSZÉK
 
1117 Budapest,  Pázmány Péter sétány 1/C - Déli tömb I. emelet 405.
Telefon: 381-2117    Fax: 372-2529
Tanszékvezető: Kurtán Lajos  Dr. habil egyetemi docens  
 

 

Szakdolgozati és diplomamunka témák

a 2006/2007-es tanévben a

Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszéken

 

  Ballabás Gábor

-         Valamely magyarországi város környezetvédelmi helyzetének átfogó elemzése, a helyi önkormányzati, gazdasági, civil szereplők feladatai, lehetőségei a helyi környezetvédelemben.

-         A települési vízkészlet-gazdálkodás és vízminőségvédelem komplex bemutatása valamely magyar nagyváros példáján.

-         Levegőtisztaságvédelem a gyakorlatban, valamely magyar légszennyezettségi zóna vagy agglomeráció példáján.

  Farkas György

-         Etnikai földrajzi vizsgálatok valamely kiválasztott etnikum körében, vagy térségben.

-         A határon túli magyar kisebbségek etnikai és politikai földrajza.

-         Politikai földrajzi elemzések Kelet-Közép-Európában.

-         Hátár menti együttműködés, regionális elemzések a Kárpát-medencében.

-         Történeti földrajzi elemzések a Kárpát-medencében.

  Kovács Zoltán

Szóbeli megállapodás alapján.

  Kurtán Lajos

-         Külföldi működőtőke Magyarországon (regionális aspektusokkal)

-         Államháztartás, adózás, közbeszerzés (gazdasági összefüggések)

-         Magyarország és az EU

-         Bármely más, térgazdaságtani, gazdaságföldrajzi vonatkozásokkal (is) bíró téma, megegyezés szerint.

  Perczel György

-         Magyarország társadalmi-gazdasági földrajzából, valamint környezetvédelmi témakörből választott témákból, szóbeli megállapodás alapján.

  Szabó Szabolcs

-         Magyarország társadalmi-gazdasági földrajzából, valamint közlekedésföldrajzi (esetleg területfejlesztési) témakörből választott témákból, szóbeli megállapodás alapján.

  Vidéki Imre

-         A magyar élelmiszeripar szerkezeti átalakulása.

-         Olaszország társadalmi-gazdasági földrajza.

-         Az energiagazdálkodással kapcsolatos kérdések, különös tekintettel a megújuló erőforrásokra, ill. eredményeinek az alkalmazására (pl. tiszta szén technológiák).

-         A kutatás és fejlesztés jelentősége.

  Volter Edina

-         Területfejlesztés Magyarországon.

-         Határok, határmentiség, határ menti együttműködések hazai és nemzetközi vizsgálata.

-         Az EU által támogatott projektek vizsgálata.

  Zábrádi Zsolt

-         Agglomerációkkal, nagyvárosokkal kapcsolatos témák, szóbeli megállapodás alapján.