ELTE TTK FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KÖZPONT
TÁRSADALOM- és GAZDASÁGFÖLDRAJZI
TANSZÉK
 
1117 Budapest,  Pázmány Péter sétány 1/C - Déli tömb I. emelet 405.
Telefon: 381-2117    Fax: 372-2529
Mb. tanszékvezető: Nemes Nagy József  DSc egyetemi docens  
 

 

 

Cikkek, tanulmányok pdf-ben

Antal Zoltán - Bartke István
A központi (Budapesti) régió, mint funkcionális egység
(Tanulmányok a Központi Térség regionalizációs folyamatairól és térkapcsolati rendszeréről. [Szerk.: Dövényi Z.–Perczel Gy.]. ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék – MTA FKI Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Osztály, Budapest, 68–84. old). másodközlés: (Közép-magyarországi Mozaik, 2009. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 3. (szerk.: Szabó Sz.). Trefort Kiadó. Budapest. 35-54. old.
 
Ballabás Gábor
A Közép-dunántúli régió légszennyezettségi zónáinak környezetvédelmi szempontú gazdasági jellemzése.  
(IV. Magyar Földrajzi Konferencia. 2008. (szerk.: Szabó V.- Orosz Z. – Nagy R. – Fazekas I.) Debrecen. 5 old.) (bg.pdf)
 
Ballabás Gábor
Visszatérő karsztforrásokkal kapcsolatos településfejlesztési  és környezetvédelmi lehetőségek és veszélyek Tata város példáján
(Geográfus Doktoranduszok VIII. Országos Konferenciája, 2004. CD kiadvány 11.oldal)
 
Ballabás Gábor-Volter Edina
Egykori válságtérségeink fejlettségi-környezeti modellvizsgálatának alapjai
(III. Magyar Földrajzi Konferencia, 2006. CD kiadvány. 13 old.)

Bartke István

A globalizáció regionális vetületei (A területi kutatások újabb szférái)

(Tér és társadalom, 1999. (13. évf.) 4. sz. 1. old.)

 

Bartke István

A "településügy" helyzete : Tézisek a településügy helyzetéről és a tennivalók irányairól. (Falu város régió, 2000. 2. sz. 23-26. old.).

Bartke István
A magyar településtudomány az ezredfordulón.
(Falu város régió, 2000. 9. sz. 20-25. old.)
 
Bartke István
A területi egyensúlyok.
(Tér és társadalom, 2001. (15. évf.) 1. sz. 25. old.)
 
Bartke István - Czira Tamás - Vidéki Imre - Volter Edina
Területi egyensúlyi viszonyok vizsgálata három kistérség példáján
(Tér és társadalom, 2003. (17. évf.) 1. sz. 59-129. old.).
 
Bartke  István
A területi egyensúlyok változása 1997 és 2002 között.
(Tér és társadalom, 2006. (20. évf.) 2. sz. 23. old.).
Bartke  István
(Magyar Tudomány, 2007. (168.évf.) 6. sz. 730-739. old.) (http://epa.oszk.hu/00600/00691/00042/05.html)
 
Beluszky Pál - Győri Róbert
(Tér és társadalom. 1999. (13. évf.) 1-2. sz. 1. old.)
 
Beluszky Pál - Győri Róbert
"A város a láz, a nyugtalanság, a munka és a fejlődés": Magyarország városhálózata a 20. század elején (Korall: társadalomtörténeti folyóirat. 2003. 11-12. sz. 199-238. old.)
Beluszky Pál - Győri Róbert
Fel is út, le is út... (Városaink településhierarchiában elfoglalt pozícióinak  változásai a 20. században)
(Tér és Társadalom. 2004. (18. évf.) 1. sz. 1. old.)
 
Beluszky Pál - Győri Róbert
Ez a falu város! Avagy a városi rang adományozásának gyakorlata s következményei 1990 után.(Tér és társadalom. 2006. (20. évf.) 2. sz. 65. old.).
 
Berényi Eszter – Zábrádi Zsolt
Budapest térszerkezetének vizsgálata faktorökológiai módszerekkel
(III. Magyar Földrajzi Konferencia. CD kiadvány, 2006. 10 old.)
 
Berényi Eszter
Budapest belvárosának társadalmi megítélése egy kérdőíves felmérés tükrében (Közép-magyarországi Mozaik, 2009. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 3. (szerk.: Szabó Sz.). Trefort Kiadó. Budapest. 69-82. old.
 
Berényi Eszter
Dzsentrifikáció Budapesten  
Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája. Szeged. 2009. CD kiadvány (szerk.: Bajmóczy P. – Józsa K. – Pócsi G.). SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tsz. Szeged. 15 old.
 
Bodnár Erika
(doktori tézisek)
 
Bodnár Dénes
(Földrajzos Doktoranduszok VII. Országos Konferenciája, 2002, 5 old.).
 
Bodnár Dénes
(Geográfus Doktoranduszok VIII. Országos Konferenciája, 2004. CD kiadvány. 16 old.)
Csapák Alex
(Tér és társadalom, 2007, 21. 2. 109-116. old.)
Csapák Alex
(Geográfus Doktoranduszok VIII. Országos Konferenciája, 2004. CD kiadvány. 6 old.)
 
Csapák Alex
A vízközmű-szolgáltató szervezetek átalakulásának térbeli vonatkozásai (Comitatus: önkormányzati szemle, 2005. (15. évf.) 5. sz. 59-62. old.)
 
Csapák Alex
(III. Magyar Földrajzi Konferencia, 2006. CD kiadvány. 8 old.)
 
Csapák Alex
(III. Magyar Földrajzi Konferencia, 2006. CD kiadvány. 7 old.)
 
Csemez Attila - Salamin Géza
(Falu város régió. 2006. 3. sz. 2-12. old.).
 
Czira Tamás
(doktori tézisek)
 
Czira Tamás- Kukely György
(II. Magyar Földrajzi Konferencia, 2004. CD kiadvány. 12 old.)
 
Czira Tamás
 
Czira Tamás - Jusztin Valéria - Sóvágó Krisztina
(Területi Statisztika. 2004. (7. évf.) 1. sz. 3. old.).
 
Czira Tamás
(III. Magyar Földrajzi Konferencia. CD kiadvány. 13 old.).
 
Farkas György
(Regio, 1998. (9. évf.) 2. sz. 113-130. old.)
 
Farkas György
(2000. (2. évf.) 2. sz. 109-124. old. )(http://epa.oszk.hu/00000/00033/00004/farkas.htm)
 
Gordos Tamás
(Közép-magyarországi Mozaik. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 3. (szerk.: Szabó Sz.). Trefort Kiadó. Budapest. 121-160. old)  
Győri Dániel - Szabó Szabolcs  
(Földrajzi Közlemények 134. l. 75-88.old.)
Győri Róbert
(Tér és társadalom. 1999. (13. évf.) 4. sz. 77. old.).
 
Győri Róbert
(Tér és társadalom. 2000. (14. évf.) 2-3. sz. 303. old.)
 
Győri Róbert
(Korall: társadalomtörténeti folyóirat. 2000. 1. sz. 20-26. old.)
 
Győri Róbert
(Regionális Tudományi Tanulmányok 12., 2005).
 
Győri Róbert
(Korall: társadalomtörténeti folyóirat. 2006. (7. évf.) 24-25. sz. 231-250. old.)
Karácsonyi Dávid (2010)
(East European Studies, MTA VKI IWE HAS, 91-138. old.)
 
Karácsonyi Dávid (2006)
(Földrajzi Értesítő LV. évf. 3-4. füzet  pp. 375-391.)
 
Karácsonyi D. - Kincses Á. (2010)
(Földrajzi Közlemények 134. l. 31-43. old.)
 
Karácsonyi Dávid (2008)
(Földrajzi Értesítő 57. 1-2. 185-211.o.)
Kukely György
(Földrajzos Doktoranduszok VII. Országos Konferenciája, 2002, 9 old.).  
 
Kukely György – Zábrádi Zsolt
Az ipar szerepe vidéki nagyvárosaink rendszerváltozás utáni fejlődésében. (Geográfus Doktoranduszok VIII. Országos Konferenciája, 2004. CD kiadvány. 13 old.).
 
Kukely György - Barta Györgyi - Beluszky Pál - Győri Róbert
(Tér és társadalom 2006. (20. évf.) 1. sz. 57. old.)
 
Kukely György
(Tér és társadalom. 2006. (20. évf.) 4. sz. 111. old.)
Kulmann Katalin
2009. Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája. Szeged. CD kiadvány (szerk.: Bajmóczy P. – Józsa K. – Pócsi G.). SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tsz. Szeged. 13 old.
 
Lieszkovszky József - Szabó Szabolcs
(IV. Magyar Földrajzi Konferencia. 2008, Tanulmánykötet (szerk.: Szabó V.- Orosz Z. – Nagy R. – Fazekas I.) Debrecen. 390-395. old.)
Loydl Tamás
A település és térségének kapcsolata a közép-magyarországi régió példáján (Comitatus, 2008. 18. 6. 3-23. old. másodközlés: 2009, In: Közép-magyarországi Mozaik. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 3. (szerk.: Szabó Sz.). Trefort Kiadó. Budapest. 161-180. old)
Mendöl Tibor
(In: A Kárpát medence földrajza, szerk.: Bulla Béla – Mendöl Tibor, 1947, Egyetemi Nyomda. Budapest. 554–587. old. másodközlés: 2009, In: Közép-magyarországi Mozaik. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 3. (szerk.: Szabó Sz.). Trefort Kiadó. Budapest. 13-34. old)
Munkácsy Béla - Ballabás Gábor
Települési szilárdhulladék-gazdálkodás stratégiák gyenge pontjai (Környezetvédelem, 2008. 16. 5. 18-19. old) Szerk. alatt
 
Péti Márton
(Magyar Földrajzi Konferencia, 2001. 9 old.).
 
Péti Márton
(Földrajzos Doktoranduszok VII.Országos Konferenciája, 2002, 5 old.).
 
Péti Márton
(Falu város régió. 2006. 3. sz. 42-48. old.)
 
Péti Márton
(Falu város régió. 2005. 3-4. sz. 43-56. old.).
Pomázi István - Szabó Elemér
 (Közép-magyarországi Mozaik, 2009. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 3. (szerk.: Szabó Sz.). Trefort Kiadó. Budapest. 103-117. old.
Pomázi István - Szabó Elemér
A környezeti mutatók alkalmazásának nemzetközi és hazai tapasztalatai  (Statisztikai Szemle, 2006. (84. évf.) 10-11. sz. 996. old.)
 
Pomázi István – Szabó Elemér
(Magyar Tudomány, 2006. (167. évf.) 10. sz. 1225-1235. old.) (http://www.matud.iif.hu/06okt/11.html )
 
Pomázi István - Szabó Elemér
(Statisztikai szemle, 2008. (86. évf.) 2. sz. 138. old.)
 
Salamin Géza
(Magyar Földrajzi Konferencia, 2001. 18 old.).
 
Salamin Géza
(Falu város régió. 2001. 8. sz. 3-10. old.).
 
Salamin Géza
(Falu város régió. 2004. 9. sz. 14-24. old.).
 
Salamin Géza - Péti Márton - Czira Tamás
(Területi Statisztika. 2005. (8. évf.) 5. sz. 423. old.).
 
Salamin Géza - Péti Márton
(Falu város régió. 2005. 3-4. sz. 3-16. old.).
 
Sallai Anna - Salamin Géza
(Falu város régió. 2006. 1. sz. 19-23. old.)
 
Salamin Géza
(Falu város régió. 2007. 4. sz. 70-80. old.).
 
Stárics Roland
2009. Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája. Szeged. CD kiadvány (szerk.: Bajmóczy P. – Józsa K. – Pócsi G.). SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tsz. Szeged. 15 old.
 
Szabó Elemér - Pomázi István
(Statisztikai szemle, 2006. (84. évf.) 4. sz. 400. old.)
 
Szabó Elemér - Pomázi István
(Statisztikai szemle, 2006. (84. évf.) 3. sz. 271. old.)
Szabó Sándor 
2009. Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája. Szeged. CD kiadvány (szerk.: Bajmóczy P. – Józsa K. – Pócsi G.). SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tsz. Szeged. 20 old.
 
Szabó Sándor
(Közép-magyarországi Mozaik, 2009. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 3. (szerk.: Szabó Sz.). Trefort Kiadó. Budapest. 83-101. old.
Szabó Szabolcs
(Comitatus, 2008, 18. 5. 20-43. old. másodközlés: 2009, In: Közép-magyarországi Mozaik. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 3. (szerk.: Szabó Sz.). Trefort Kiadó. Budapest. 181-203. old.)
 
Szabó Szabolcs
Közlekedési eredetű társadalmi konfliktusok a budapesti agglomerációban (Hungeo 2008. Magyar Földtudományi Szakemberek IX. Világtalálkozója. Budapest. 55-56. old.)
 
Szabó Szabolcs
A vasúthálózat racionalizálásának társadalmi hatása, Mezőcsát példáján. (Földrajzos Doktoranduszok VII.Országos Konferenciája, 2002, 11 old.).
 
Szabó Szabolcs
(Geográfus Doktoranduszok VIII.Országos Konferenciája, 2004. CD kiadvány. 16 old.).
 
Szabó Szabolcs
(Közép-magyarországi Mozaik, 2009. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 3. (szerk.: Szabó Sz.). Trefort Kiadó. Budapest. 161-180 old.
 
Szabó Szabolcs – Vidéki Imre
(II. Magyar Földrajzi Konferencia, 2004. CD kiadvány. 26 old.).
 
Szabó Szabolcs
(Comitatus: önkormányzati szemle, 2004. (14. évf.) 9. sz. 32-41. old.)
 
Szabó Szabolcs
(Közlekedéstudományi szemle, 2005. (55. évf.) 5. sz. 187-195. old.)
 
Szabó Szabolcs
(Regionális Tudományi Tanulmányok 12., 2005, 143-158. old.)
 
Szabó Szabolcs
(III. Magyar Földrajzi Konferencia. CD kiadvány. 8 old.)
 
Szabó Szabolcs
(Falu Város Régió, 2007. 3. sz. 28-40. old.)
 
Szabó Szabolcs
(Modern geográfia, 2007. 4. 22 old.)
 
Vidéki Imre
(Hungeo 2008. Magyar Földtudományi Szakemberek IX. Világtalálkozója. Budapest. 50. old.)
 
Vidéki Imre
(Hungeo 2008. Magyar Földtudományi Szakemberek IX. Világtalálkozója. Budapest. 50. old.
 
Volter Edina
(Tér és társadalom, 2000. (14. évf.) 2-3. sz. 99-108. old.).
 
Volter Edina
(Falu város régió, 2004. (10) 3. sz. 17-21. old.)
 
Volter Edina
(Comitatus: önkormányzati szemle, 2005. (15. évf.) 5. sz. 5-13. old.)  
 
Zábrádi Zsolt
2009. Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája. Szeged. CD kiadvány (szerk.: Bajmóczy P. – Józsa K. – Pócsi G.). SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tsz. Szeged. 17 old.