ELTE TTK FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KÖZPONT
TÁRSADALOM- és GAZDASÁGFÖLDRAJZI
TANSZÉK
 
1117 Budapest,  Pázmány Péter sétány 1/C - Déli tömb I. emelet 405.
Telefon: 381-2117    Fax: 372-2529
Mb. tanszékvezető: Nemes Nagy József  DSc egyetemi docens  
 

 

Tanszéki kiadványok 

Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok

 
1. kötet

 

100 éve született Mendöl Tibor – Emlékkötet
(Szerk.: Perczel György – Szabó Szabolcs)
2. kötet
Volter Edina:
Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek
helyzete és perspektívái
a rendszerváltozást követő években
(Szerk.: Szabó Szabolcs)

3. kötet

K Ö Z É P - M A G Y A R O R S Z Á G I   M O Z A I K  

Doktori disszertációk (tézisei)
Berényi Eszter
A történelmi városrészek átalakulásának társadalomföldrajzi vizsgálata Budapest belvárosában
Tézisek magyarul
Tézisek angolul
Molnár Balázs
 
Szabó Szabolcs
 
Szabó Elemér
 
Volter Edina
 
Csapák Alex
 
 
Könyvek, jegyzetek
 
L. Rédei Mária:
Mozgásban a világ
 
Könyvborító  Könyvismertető
 
L. Rédei Mária:
A tanulmányi célú mozgás
 
Könyvborító  Könyvismertető
L. Rédei Mária:
Demográfiai ismeretek
 
Könyvborító  Könyvismertető

Vidéki Imre:

Fejezetek ipar- és közlekedésföldrajzból  
(Ismertető) (Tartalomjegyzék) (Címlap)
 
Bartke István – Czira Tamás – Vidéki Imre – Volter Edina
 Egyensúlyi modellezés kistérségek fejlesztésének megalapozásához 
 
Bartke István–Illés Iván
Telephelyelméletek
(Címlap)
 
Bartke István
Területfejlesztés
(Címlap)
 
Berényi István
A szociálgeográfia értelmezése
(Címlap)
 
Kovács Zoltán
Népesség- és településföldrajz
(Címlap)
 
Kőszegfalvi György-Loydl Tamás
Településfejlesztés
(Címlap)
 
Kurtán Lajos
Közgazdaságtan
(Címlap)
 
Kurtán Lajos
Piacgazdaságtan
(Címlap)
 
Kurtán Lajos
Vállalkozás(élet)tan
(Címlap)
 
Mendöl Tibor
A földrajztudomány az ókortól napjainkig (Szerk.: Perczel György)
(Címlap)
 
Perczel György
Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza
(Címlap)
 
Winkler György
Kistérségek
(Címlap)