ELTE TTK FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KÖZPONT
REGIONÁLIS  TUDOMÁNYI
 TANSZÉK
 
1117 Budapest  Pázmány Péter sétány 1/C (Déli tömb) I. emelet 308.
Telefon: 2090-555/8015 Fax: 2090-555/8016
Tanszékvezető: Nemes Nagy József  DSc egyetemi tanár
 

 Pdf-ben olvasható tanszéki anyagok

 Regionális Tudományi Tanulmányok

 
 Regionális Tudományi Tanulmányok I. kötet
 
Regionális stratégiák jövőkutatási megalapozása (Korompai Attila)
 
  Regionális Tudományi Tanulmányok II. kötet 
 
Földrajz, regionális tudomány (Tudományelméleti tanulmányok)
 
  Regionális Tudományi Tanulmányok IV. kötet 
 
Helyek, terek, régiók (Places, Spaces, Regions)
 
  Regionális Tudományi Tanulmányok VI. kötet 
 
Geografia az ezredfordulón
 (Az ELTE Földrajz Tanszékcsoport millenniumi rendezvénysorozatának válogatott anyagai)
 
  Regionális Tudományi Tanulmányok X. kötet
 
A területi elemzés alapjai (Dusek Tamás)   
A kötet címlapja
 
  Regionális Tudományi Tanulmányok XI. kötet
 
Regionális elemzési módszerek
A kötet címlapja
 
  Regionális Tudományi Tanulmányok XII. kötet 
 
Régiók távolról és közelről
A kötet anyaga fejezetenként

 Regionális Tudományi Tanulmányok XIII. kötet 

Az információs társadalom térbelisége (Jakobi Ákos)
 
A kötet címlapja
 
1. fejezet - 2. fejezet - 3. fejezet - 4. fejezet - 5. fejezet
 - Jegyzetek -
- Irodalom -
Függelék 1 - Függelék 2 - Függelék 3 - Függelék 4 -
Függelék 5 -Függelék 6 - Függelék 7 - Függelék 8
 

 Egyéb kötetek

  A tér a társadalomkutatásban (Nemes Nagy József)
 
A kötet címlapja
A tér a társadalomkutatásban (Nemes Nagy József)
 
  Migráció az ezredfordulón (L. Rédei Mária)
 
Előszó, kutatási cél, elméleti keretek.
A nemzetközi migráció főbb trendjei az ezredfordulón 
(L. Rédei Mária)
 
Migráció a befogadó országokban - USA (L. Rédei Mária)
 
Migráció a befogadó országokban - Kanada (L. Rédei Mária)
 
Migráció a befogadó országokban - Ausztrália (L. Rédei Mária)
 
Új tendenciák (L. Rédei Mária)
 
Függelék (L. Rédei Mária)

 C i k k e k  - T a n u l m á n y o k

Elements of regional disparities in he new regional pattern
(Nemes Nagy József)
 
Fordulatra várva - a regionális egyenlőtlenségek hullámai
(Nemes Nagy József)
 
Centrumok és perifériák a piacgazdasági átmenetben
(Nemes Nagy József)
 
Soprontól Nyíradonyig -Városok a piacgazdasági átmenetben
(Nemes Nagy József)
 
Régiók, regionalizmus
(Nemes Nagy József)
 
Ezredvégi tallózás - avagy a tudatlanság határai
(Probáld Ferenc)
 
A "gazdasági egészség" földrajzi képe Magyarországon
(Nemes Nagy József)
 
Hol laknak a gazdagok?
(Nemes Nagy József)
 
A GDP regionális számbavétele
(Nemes Nagy József)
 
Megjegyzések a magyar természeti földrajz jövőképéhez
(Probáld Ferenc)
 
Rekviem kedvenc tantárgyamért
(Probáld Ferenc)
 
A földrajzi helyzet szerepe a regionális tagoltságban
(Nemes Nagy József)
 
Tájföldrajz, regionális földrajz: a hídépítés szükségessége
(Földrajzi Konferencia 2001)
 
Jegyzetek a modernkori térbeliség fogalmainak értelmezéséhez
(Nemes Nagy József)
 
A piacgazdasági átmenet terei
(Nemes Nagy József)
 
Digitális társadalomföldrajzi felületek
(Jakobi Ákos)
 
Hagyományos és új területi egyenlőtlenségek a hazai szakirodalom tükrében
(Jakobi Ákos)
 
Az információs társadalom és gazdaság térszerkezetének vizsgálata
(Jakobi Ákos)
 
A virtuális világ terei. Reflexiók
(Jakobi Ákos)
 
Az alföldi városok fejlődésének adottságai az 1900-as évek új feltételrendszerében
(Kiss János Péter)
 
Stroke-ellátó központok és körzeteik optimalizálása a legrövidebb eljutási idő alapján
(Kiss János Péter - Mattányi Zsolt)
 
Dynamism in backwardness? Szabolcs-Szatmár-Bereg county and Nyiregyháza in the 1900s
(Kiss János Péter)
 
A régió-szerveződés objektív adottságai az Alföldön
(Kiss János Péter)
 
A jövedelemegyenlőtlenségek térségi és településszerkezeti összetevői
(Nemes Nagy József - Jakobi Ákos - Németh Nándor)
 
A földrajztudomány határán
(L. Rédei Mária)
 
A vállalkozás mérete és az innovációs késztetés
(L. Rédei Mária)
 
Külföldön tanulni
(L. Rédei Mária)
 
A nemzetközi vándorlás folyamatának irányítása
(L. Rédei Mária)
 
A gazdasági fejlettség tényezőinek különbségei az Európai Unióban
(Szabó Pál)
 
 Európa térszerkezete különböző szemléletek tükrében
(Szabó Pál)
 
Észak, Dél, Harmadik Olaszország és társaik -  makroregionális tagozódás Olaszországban
(Szabó Pál)
 
A fejlettség makroregionális különbségeinek alakulása  az Európai Unióban
(Szabó Pál)
 
Modellek az Európai Unió fejlett makrorégióira
(Szabó Pál)
 
Európa térszerkezetének modelljei
(Szabó Pál)
 
A NUTS rendszer ki- és átalakulása
(Szabó Pál)
Kína területi fejlettségi egyenlőtlenségei
(Gyuris Ferenc)
A Teleky-iskola módszertani újításai a két világháború közötti magyar társadalomföldrajzban 
(Gyuris Ferenc)
Some aspects of regional disparities in the era of  transition and globalization. The case of the Russian Fedaration  
(Gyuris Ferenc)
Cikk kínaiul a Chinese Journal of  Regional  Science folyóiratban
(Gyuris Ferenc)
Dinamics of inter- and intraregional development disparities in time in China and in East Central Europe
(Gyuris Ferenc)
Mir i Rossia...
(Gyuris Ferenc)
Konferencia cikk kínaiul
(Gyuris Ferenc)

 Doktori értekezések tézisei

Migration at the turn of the Millennium: Main ImmigrationCountries
(United States of America, Canada, Australia)
Rédei Mária
 
 Thesis of Mary Rédei for Doctoral discussion on Hungarian Academy of Sciences)
 
A térszerkezet átalakulásának elemei a Kisalföld déli részén
(a XVIII. század végétől a XX. század elejéig
Győri Róbert
 
Factors of transformation in the spatial structure of the southern Kisalföld region
- between the late 18th century and the early 20th century
Győri Róbert
 
Az egészségi állapot társadalmi-területi különbségei Magyarországon
Uzzoly Annamária
 
Az információs társadalom térbelisége
Jakobi Ákos
 
A kötet címlapja
1. fejezet - 2. fejezet - 3. fejezet - 4. fejezet - 5. fejezet
 - Jegyzetek - Irodalom -
Függelék 1 - Függelék 2 - Függelék 3 - Függelék 4 -
Függelék 5 -Függelék 6 - Függelék 7 - Függelék 8